پرده هوا شرکت مهرآوران 021-22319093 info[at]air-curtain.ir

پرده هوای تجاری مدل FM 40 L/Y

  • شرح محصول
  • تصاوير محصول

مناسب برای استفاده ورودی دربهای اماکن عمومی ، دربهای سرد خانه ها تا ارتفاع 2/5 مترجهت جلوگیری از تبادل حرارت و ورود گرد غبار.

Table1